10.11.16

Οι Ημέρες και οι Νύχτες του Μπράχμα




Ένα κορμί ο ουρανός.

Και άπειροι κόσμοι

να τον στολίζουν

σαν διαμάντια.


Βλέπεις την γέφυρα

ανάμεσα σε σένα

και τον σπινθήρα

που άναψε την φωτιά

της γένεσης ;





Για τις Ημέρες και τις Νύχτες του Μπράχμα




Τζελαλεντίν Ρουμί
Το ποίημα των ατόμων
1207 - 1273



Armand Amar ~ Poem of the Atoms 


SEARCH FORM

Constance Lapsati - Author